Idea serwisu

Idea dziennikarstwa obywatelskiego

Temat dziennikarstw obywatelskiego został wielokrotnie poruszany w opracowaniach naukowych, był przedmiotem rozważań na łamach portali internetowych czy też poruszany przez zawodowych dziennikarzy. Celem niniejszego portalu nie są rozważania natury społeczno, etyczno prawnej wspomnianej działalności a dostarczenie osobom które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami nt otaczającej je rzeczywistości, narzędzia, oręża które pozwoli na szerzenie wyznawanym przez nie poglądom, czy też pozwoli publicznie stawiać tezy, zadawać pytania etc.

Portal jest prowadzony przez prywatny podmiot, nie będący powiązanym z żadną kompanią mediową czy opcją polityczną. Powstał z własnej potrzeby dzielenia się spostrzeżeniami i opiniami. Żródłem utrzymania portalu są wyłacznie działalność reklamowa prowadzona w obrębie serwisu oraz opłaty za moderację otrzymanych od czytelników artykółów.

Na szczególna uwagę zasługuje rola dziennikarstwa obywatelskiego w sferze lokalnej, regionalnej. W której świadomy obywatel jest szczególnie zatroskany otaczającymi go na co dzień sprawami.