Warunki publikacji

  1. Autor może publikować artykuły pod własnym pseudonimem, należy jednak mieć na uwadze że publikacje dokonane pod własnym imieniem i nazwiskiem z pewnością dodają publikowanym treściom wiarygodności.
  2. Treść artykułu nie może naruszać przepisów polskiego prawa.
  3. Autor stawiając tezy w artykule powinien wskazywać konkretne fakty, materiały źródłowe lub dokumenty na których opiera swój pogląd, w szczególności w sytuacji w której treść artykułu godzi w dobre imię wskazanych w treści osób lub firm.
  4. Przekazanie artykułu do publikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu.
  5. Uiszczenie opłaty moderacyjnej w wysokości 50 zł brutto, opłata pozwala pokryć m. in. koszty moderacji treści pod kątem zgodności z polskim prawem i regulaminem serwisu.